Bestyrelsen
Bestyrelsen
BT
Bjørn Tirsgård
60 56 70 80
CB
Christian Balle
36 16 19 27
CL
Claus Lorenzen
31 49 24 57
FJ
Finn Dahl Jensen
20 14 00 99
PJ
Peter Jakobsen
RJ
Rasmus R. Jensen
23 72 90 22