Grand Old Senior

Velkommen til Grand Old Senior (GOS)

GOS’erne holder møde i klubhuset hver torsdag fra kl. 09.00 og et par timer frem. Møderne afholdes som en uformel erfa-gruppe, hvor alle aspekter indenfor lystfiskeri bliver drøftet. Ordet er frit, der skabes kontakter, stemningen er afslappet og hyggelig, og der berettes om det aktuelle fiskeri, afholdte fisketure, grej m.v. Såfremt der er interesse herfor, arrangeres der fisketure.. Klubben har også en rygeovn, hvor årstidens fisk kan blive røget. I klubben cirkulerer der også en frivillig navneliste, hvor man kan lægge telefonnummer og evt. mailadresse. Påtænker man en individuel fisketur, og gerne vil have en eller to fiskekammerater med, kan disse måske findes i adresselisten

Kontaktperson for yderligere Information:

Per Lund 2837 8599

E-mail: [email protected]

Jeg er brødtekst. Klik her for at tilføje din egen tekst og redigere mig. Det er nemt.

Tur/aktivitets leder

Der er i øjeblikket ikke nogle fremhævede profiler
850,00 kr. 1. jan
400,00 kr. 1. jan
325,00 kr. 1. jun