Grand Old Senior
Velkommen til Grand Old Senior (GOS)

GOS’erne holder møde i klubhuset hver torsdag fra kl. 09.00 og et par timer  frem. Møderne afholdes som en uformel erfa-gruppe, hvor alle aspekter indenfor lystfiskeri bliver drøftet. Ordet er frit, der skabes kontakter, stemningen er afslappet og hyggelig, og der berettes om det aktuelle fiskeri, afholdte fisketure, grej m.v. Såfremt der er interesse herfor, arrangeres der fisketure.. Klubben har også en rygeovn, hvor årstidens fisk kan blive røget. I klubben cirkulerer der også en frivillig navneliste, hvor man kan lægge  telefonnummer og evt. mailadresse. Påtænker man en individuel fisketur, og gerne vil have en eller to fiskekammerater med, kan disse måske findes i adresselisten


Kontaktperson for yderligere Information:

Per Lund 2837 8599

E-mail: [email protected]